Opći uvjeti korištenja

 

Uvjeti korištenja 

Opći uvjeti (GTC) za korištenje platforme za kratkotrajno stanovanje na www.trawerk.com (Posljednja ažurirana verzija: 17. prosinca 2020.) 

Članak 1. Opseg, izmjena i dopuna Općih uvjeta

 1.      Opći uvjeti (GTC) u nastavku primjenjuju se na upotrebu platforme www.trawerk.com (također: „platforma“). Ovo je usluga tvrtke Trawerk Solutions j.d.o.o. ("Trawerk" ili "mi"). 

2.      "Korisnici" u smislu ovih Općih uvjeta su fizičke i pravne osobe koje su ili objavile oglas o smještaju na platformi ili su odgovorile na oglas za smještaj. 

3.      Trawerk nudi upotrebu svoje platforme, posebno upotrebu baze podataka, isključivo na temelju ovih Općih uvjeta. 

4.      Korištenjem naših usluga korisnici pristaju na valjanost ovih Općih uvjeta. 

5.      Korištenjem naših usluga korisnici potvrđuju da obvezuju nacionalne zakone i obveze svoje zemlje u vezi s iznajmljivanjem i iznajmljivanjem. 

6.      Trawerk zadržava pravo izmjene i dopune svojih Općih uvjeta koji su na snazi ​​u budućnosti. Izmjene i dopune neće postati dijelom sporazuma sve dok korisnik ne pristane na takve izmjene. U tu svrhu dovoljno je da Trawerk pošalje novu verziju Općih uvjeta na e-adresu koju je korisnik dao u informativne svrhe. Ako se korisnik ne suprotstavi izmjenama i dopunama Općih uvjeta u roku od jednog tjedna, smatrat će se da je odobrenje dano. 

7.      Sukobni uvjeti i odredbe korisnika nemaju učinka (bez obzira na točku 2.5), čak i ako im Trawerk ne proturječi.

Članak 2: Izvedba tvrtke Trawerk, izvedba pružatelja usluga 

8.      Platforma je mrežno tržište na kojem korisnici mogu ponuditi i unajmiti sobe ili druge vrste smještaja ("smještaj"). 

9.      Na www. Trawerk.com, Trawerk pruža platformu na kojoj korisnici mogu pronaći načine međusobne komunikacije i sklapanja sporazuma. Sam Trawerk ne nudi nikakav smještaj; on samo djeluje kao posrednik za zaključivanje sporazuma između korisnika. 

10.      Trawerk naglašava da se toplo preporučuje korištenje ugovora o najmu između davatelja usluge i stanara. Na temelju važnosti koju Trawerk pridaje upotrebi najma, pružatelju i stanaru nudi pripremljeni ugovor o najmu. Ponudom smještaja na Trawerk davatelj usluge suglasan je s primjenom unaprijed pripremljenog ugovora o najmu, osim ako pružatelj usluga izričito ne izjavi da je primjenjiv drugačiji ugovor o najmu i ako se stanar ne složi s tim različitim ugovorom o najmu. Trawerk nudi unaprijed izrađeni ugovor o najmu samo uslugom korisnicima. Primjenjivost ugovora o najmu ostaje vlastiti izbor stanara i pružatelja usluga. Stoga Trawerk nikada ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke u unaprijed izrađenom ugovoru o najmu ili bilo kakvu štetu nastalu korištenjem unaprijed pripremljenog ugovora o najmu. 

11.      Najmovi se zaključuju isključivo između korisnika koji pruža smještaj ("pružatelj") i korisnika koji iznajmljuje smještaj ("stanar"). Trawerk sam nije stranka zakupa zaključenih između korisnika web stranice. Međutim, Trawerk ima pravo djelovati kao zastupnik davatelja usluga s ovlastima sklapanja sporazuma i sklapanja sporazuma u njegovo / njezino ime. Međutim, pružatelj usluge i stanari sami su odgovorni za ispunjavanje vlastitih ugovornih obveza. U slučaju zadanog, o tome se moraju pregovarati korisnici. Trawerk u tu svrhu sprema i prenosi podatke o kontaktima obje strane. Trawerk ne ispituje zakonitost, točnost ili cjelovitost ponuda objavljenih na platformi ili korisničkom sadržaju, a one ne predstavljaju stavove tvrtke Trawerk. Trawerk nije odgovoran za ponudu ili sadržaj treće strane. 

12.      Pružatelji usluga mogu primijeniti vlastite uvjete i odredbe na smještaj koji iznajmljuju, a koji ne utječu na Opće uvjete i odredbe tvrtke Trawerk. 

13.      Pružatelji usluga i stanari odgovorni su za poštivanje odredbi javnopravnih zakona, uključujući općinske zakone o iznajmljivanju imovine. 

14.      Pružatelji su odgovorni za dopuštenje svog stanodavca u slučaju podzakupa. 

15.      Pružatelji su odgovorni za uređenje svih potrebnih dokumenata za iznajmljivanje stana. Ti dokumenti uključuju, ali nisu ograničeni na, dozvole za (pod) najam od najmodavca ili općine, (pod) najamne ugovore. 

16.      Pristajući na ove Opće uvjete i odredbe (GTC), davatelj navodi da ima dozvolu iznajmljivača (privatna, agent ili stambena zadruga) za iznajmljivanje sobe / imovine, kako je prikazano pod 8; je sredio sve potrebne dokumente, kao što je prikazano pod 9; te je, ako je primjenjivo, obavijestio svoje sustanare. 

Članak 3.: Registracija, realizacija korisničkog sporazuma, ugovorne izjave 

17.      Da biste koristili Trawerk, potrebna je registracija korisnika. Pružatelji se registriraju prilikom stavljanja svoje sobe na mrežu. Stanari se prijavljuju kada odgovaraju u sobi. Registracija je besplatna i zahtijeva da korisnici prihvate Opće uvjete i odredbe tvrtke Trawerk. Korisnički ugovor između Trawerka i korisnika nastaje prihvaćanjem uvjeta i odredbi. 

18.      Registracija je dostupna samo fizičkim, pravnim osobama i partnerstvima koja su u potpunosti pravno nadležna. Registraciju pravne osobe ili partnerstva može izvršiti samo fizička osoba s ovlašću zastupanja koja mora biti imenovana. Pri registraciji, samo pojedinačne osobe mogu biti date kao vlasnici korisničkog računa (tj. Bez bračnih parova ili obitelji). 

19.      Registracija kao pružatelja usluga dostupna je samo osobama s aktiviranim računom e-pošte, osobama koje posjeduju kupon / kôd koji je osigurao Trawerk ili aktivirani račun najmodavca. 

20.      Pri registraciji, korisnik se obvezuje pružiti točne, ažurne i potpune podatke kako to zahtijeva obrazac za registraciju, posebno ime i prezime, trenutnu adresu (ne poštanski pretinac), valjanu adresu e-pošte i, gdje odgovarajuće, naziv tvrtke i ovlašteni predstavnik. Podaci moraju biti ažurni i točni u svakom trenutku. Višestruke registracije pod različitim imenima članova su zabranjene. Pri registraciji korisnik odabire lozinku koja prati njegovu adresu e-pošte. 

21.      Korisnik može dobiti ugovorne izjave na svoju navedenu adresu e-pošte.

Članak 4.: Obveze korisnika, korisnički račun, integritet sustava 

22.      Korisnik je isključivo odgovoran za sav sadržaj koji postavlja na platformu. U svom odnosu s Trawerk.com obvezuje se da neće postavljati ilegalni sadržaj na platformu i da će se suzdržati od radnji koje krše zakone. 

23.      Pružatelj je odgovoran za to da smještaj koji nudi bude opisan ispravno i u potpunosti. Informacije u traženim poljima Trawerk.com mora pružiti najmanje kako bi smještaj i ponuda bili opisani s dovoljnom točnošću. 

24.      Korisnik se slaže da sve dodane fotografije moraju biti autentične i prikazivati ​​realan pogled na sobe. Replikacije slika s drugih web mjesta izbrisat će se bez prethodne najave, a korisnik će biti uklonjen ili onemogućen s platforme. 

25.      Uz to, davatelj usluge može slobodno odrediti daljnje uvjete poput iznosa bilo kojeg pologa, troškova završnog čišćenja itd. Korisnik se obvezuje da će informacije na svom korisničkom računu u svakom trenutku održavati ažurnima i točnim. , tj. da ga odmah ispravi u slučaju promjene ili izbriše sobu sa platforme u slučaju da su se stanar i pružatelj usluge dogovorili o najmu. Korisnički račun je osoban i stoga ga nije moguće prenijeti bilo kojoj drugoj osobi. 

26.      Korisnik se obvezuje da će sam koristiti svoj korisnički račun i čuvati svoju lozinku u tajnosti.

27.      Korisnik je odgovoran Trawerk.com za sve radnje izvršene pomoću svog korisničkog računa, osim ako korisnik nije odgovoran za zlouporabu svog korisničkog računa. 

28.      Kad korisnik sazna da treće strane imaju pristup njegovim / njezinim korisničkim podacima ili su na drugi način došle do njegovog / njezinog korisničkog računa, o tome mora odmah obavijestiti Trawerk.com. Trawerk.com ima pravo blokirati korisnički račun dok se situacija ne razjasni. 

29.      Trawerk.com, bez prethodne najave, naplatit će cijenu naknade za rezervaciju i ukloniti ili onemogućiti pristup Korisniku koji objavljuje, šalje, objavljuje ili prenosi bilo kakav oblik osobnog kontakta koji bi vodio drugu stranu izvan platforme. (Npr. Osobni bankovni račun, telefonski broj, e-pošta itd.). 

30.      Svaki korisnik mora neovisno potvrditi identitet svog ugovornog partnera (stanar u slučaju davatelja usluga ili pružatelj usluga u slučaju stanara). Trawerk.com ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost podataka o kontaktima korisnika unesenih na platformi. 

31.  Korisnik se obvezuje postaviti svoje sustave i programe u vezi s korištenjem Trawerk.com ponude na način koji osigurava da to ne utječe na sigurnost, integritet i dostupnost sustava koje je Trawerk.com postavio za pružanje svojih usluga. Korisnici ne smiju blokirati, prepisivati ​​ili mijenjati sadržaj koji generira Trawerk.com niti se miješati na bilo koji drugi način koji je u suprotnosti sa svrhom korisničkog sporazuma. Trawerk.com ima pravo postaviti potrebne mjere u skladu s točkom 15. koje su potrebne kako bi se osigurala cjelovitost sustava svih strana.

32.  Korisnici ne smiju koristiti adrese, podatke o kontaktima ili adrese e-pošte koje dobivaju korištenjem web mjesta u bilo koju drugu svrhu osim za ugovornu komunikaciju. Ti se podaci posebno ne smiju prosljeđivati ​​neovlaštenim osobama niti koristiti za slanje reklama, osim ako dotični korisnik nije izričito dao svoj pristanak unaprijed. 

33.  Korisnik ne smije putem platforme slati masovne poruke s istim sadržajem. Zabranjeno je bilo kakvo slanje neželjene pošte ili slično uznemiravanje drugih korisnika ili trećih strana. 

34.  Svaki korisnik sam je odgovoran za arhiviranje svih podataka koji se mogu pregledavati na web mjestu i pohraniti putem Trawerk.com koji su potrebni za potrebe očuvanja dokaza, računovodstva itd. Na mediju za pohranu neovisno o Trawerk.com. 

35.  Trawerk.com ne daje nikakve kontakt podatke svojih korisnika bilo kojoj trećoj strani, osim našim partnerskim institucijama, ili ako zakon to zahtijeva. Partnerske institucije (uglavnom sveučilišta ili druge obrazovne institucije) mogu tražiti Trawerk.com za pregled soba iznajmljenih u gradu njihovog naselja. Svrha ove razmjene informacija je tako da partnerske institucije mogu na bolji način predvidjeti potražnju za sobom u svom gradu i provjeriti moguće zlouporabe učenika. 

36.  U slučaju da korisnik krši ove Opće uvjete i odredbe, Trawerk.com ima pravo izvršavati svoja prava virtualnog kućanstva. Trawerk.com može isključiti dotičnog korisnika iz korištenja njegovih usluga, izbrisati sadržaj koji koristi ili poduzeti druge mjere u smislu točke 13. Trawerk.com će poduzeti pravne radnje radi ostvarivanja svojih legitimnih prava na toleranciju i naknadu.

Članak 5.: Rukovanje sadržajem i pravima 

37.      U okviru funkcionalnosti platforme, pružatelji usluga mogu se predstaviti potencijalnim stanarima koristeći razne medije. Moraju se poštivati ​​određena pravila kako bi se osiguralo da se različiti mediji koriste legalno, tako da ni korisnik ni Trawerk ne mogu biti odgovorni. Ova pravila proizlaze, na primjer, iz zakona koji štite autorska prava i robne marke uz ove Opće uvjete. 

38.      Trawerk sprema za korisnika multimedijski sadržaj koji je učitao (slike, tekst itd.) Ili samo uređuje potreban memorijski prostor i pristup njemu. Korisnici su sami odgovorni za sadržaj koji prenose na Trawerk i odštete Trawerk za sva potraživanja trećih strana koja proizlaze iz toga. Ova odšteta posebno uključuje troškove odgovarajućeg kaznenog progona i pravne zaštite. 

39.      Korisnici će osigurati da preneseni sadržaj ne krši primjenjivi zakon ili zakonske odredbe, uobičajenu pristojnost ili posebno prava trećih strana (prava imenovanja, prava osobnosti, autorska prava, prava na zaštitu podataka itd.). Korisnici se posebno obvezuju da neće prenositi sadržaj koji krši uvjete bilo kojeg primjenjivog zakona ili ugovora. Korisnik se također obvezuje da neće upotrebljavati pornografski sadržaj, koji veliča nasilje ili trka. To se također odnosi na slanje e-pošte i drugih elektroničkih komunikacijskih medija platforme. 

40.      Učitavanjem multimedijskog sadržaja korisnici prenose na Trawerk besplatno, opozivo, neograničeno, nelokalno pravo korištenja koje može biti podlicencirano na multimedijski sadržaj koji je korisnik prenio na Trawerk. Pravo upotrebe posebno obuhvaća pravo obrade multimedijskog sadržaja za potrebe platforme i stavljanja na raspolaganje javnosti izvan mreže, u tiskanom ili elektroničkom obliku, žičnom ili bežičnom vezom, na takav način da je dostupna građanima na mjestima i u vrijeme koje odaberu, uključujući reprodukciju na odabranom prijemnom terminalu koji omogućuje mrežni pristup, posebno stacionarnim i prijenosnim računalima i mobilnim ručnim uređajima poput pametnih telefona, tableta i slične opreme. Prava upotrebe također uključuju pravo na integriranje multimedijskog sadržaja, uključujući reklamne medije, na web stranice ugovornih partnera tvrtke Trawerk. 

41.      Trawerk je slobodan koristiti bilo kakve komentare, informacije, slike ili ideje sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju korisnik može poslati Trawerku bez naknade, priznanja ili plaćanja korisniku u bilo koju svrhu, uključujući, ali bez ograničenja, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda i usluga i stvaranje, izmjena ili poboljšanje usluga ili web mjesta ili drugih proizvoda ili usluga. Kako bi izbjegao sumnju, Trawerk će smatrati da sve takve informacije nisu povjerljive i neovlaštene, a korisnik se slaže da takve informacije Trawerk može koristiti bez ikakvih ograničenja. 

42.      Korisnik se izričito slaže da Trawerk može slobodno čitati sve poruke poslane između korisnika. Trawerk može čitati ove poruke radi poboljšanja korisničkog iskustva, rješavanja sukoba između korisnika ili iz drugih razloga koje Trawerk smatra prikladnim.

43.      Korisnik se slaže da Trawerk može slobodno objavljivati ​​i koristiti sve informacije koje ste objavili na web mjestu bez priznavanja korisnika kao izvora takvih podataka i / ili stvaratelja takvog sadržaja. Općenito, međutim, Trawerk će pokušati pružiti vezu natrag na korisničku stranicu prilikom objavljivanja sadržaja na stranicama trećih strana, poput Facebooka ili bilo kojeg našeg ugovornog partnera. Korisnik se ovim neopozivo odriče svih moralnih prava na bilo koji sadržaj smješten na web mjestu. 

44.      Korisnik izričito dopušta Trawerk da koristi i prikazuje sliku profila korisnika (Facebook) na svojoj web stranici www.Trawerk.com. 

45.      Sadržaj koji se nudi putem Trawerka zaštićen je autorskim pravima. Platformi obično pristupa i koristi je pojedinačno fizička osoba pomoću web preglednika. Korištenje tehnologija poput web pauka, alata za indeksiranje ili sličnih programa čija svrha nije samo indeksiranje sadržaja već i masovni pristup i spremanje sadržaja platforme je zabranjeno. To se također posebno odnosi na tehnologije koje omogućuju takozvano struganje zaslona i druge usluge trećih strana. 

46.  U slučaju kršenja ovih zabrana i smjernica ovih Općih uvjeta, Trawerk ima pravo odbiti prihvaćanje sadržaja, odmah izbrisati i blokirati sadržaj te odmah izbrisati stranice i linkove do njih. U takvim slučajevima korisnik nema pravo na obnavljanje svog multimedijskog sadržaja na internetskoj platformi niti na objavljivanje svog izbrisanog korisničkog profila.

 

Članak 6.: Dostupnost i izmjene web mjesta

47. Korisnik nema pravni zahtjev za trajnu upotrebu platforme. Konkretno, Trawerk nije potreban kako bi osigurao da je platforma dostupna ili da se do nje može doći u svakom trenutku. Međutim, Trawerk nastoji održati rad platforme sa što manje poremećaja i nastaviti je razvijati u skladu sa zahtjevima korisnika.

Članak 7.: Odgovornost za web stranice trećih strana 

48.      Stranice platforme uključuju i poveznice do internetskih stranica na Internetu koje održavaju treće strane, a čiji sadržaj nije poznat tvrtki Trawerk. Trawerk samo omogućuje pristup web stranicama i ne prihvaća nikakvu odgovornost za sadržaj. Veze do internetskih stranica trećih strana samo služe za olakšavanje navigacije. Trawerk ne zastupa stavove izražene na web mjestima na koje vodi, već se ovim izričito distancira od svih sadržaja na svim web stranicama do kojih vodi na svojoj platformi. 

49.      Vlasnici internetskih stranica do kojih su hiperveze na platformi Trawerk odgovorni su isključivo za svoj sadržaj i robu ili usluge koje se tamo nude za prodaju.

50.     Trawerk može privremeno ograničiti upotrebu ako je to potrebno u smislu sigurnosti, integriteta, ograničenja kapaciteta ili izvođenja tehničkih mjera (radovi na održavanju). Trawerk će posebno uzeti u obzir legitimne interese korisnika tako što će ih unaprijed obavijestiti.

 

Članak 8.: Sigurna usluga rezervacije, plaćanje, račun i provizija 

51.      Popisom smještaja na web mjestu Trawerk.com, pružatelj poziva poziva za podnošenje ponuda. Drugi korisnik može predati ponudu za zaključenje najma za ovaj smještaj. Ugovor nastaje ako davatelj usluge prihvati ovu ponudu, osim ako stanar ovu ponudu ne povuče prije nego što je ponuditelj prihvati. 

52.      Najam je razdoblje na koje stanar iznajmljuje smještaj od davatelja usluge. Duljina najma može se razlikovati bez maksimuma i minimuma. Nakon zaključenja sporazuma, Trawerk.com pruža stanarima način rezervacije putem web mjesta Trawerk.com, gdje Trawerk.com zadržava novac u posjedu do 48 sati nakon početka najma. Nakon tog razdoblja Trawerk.com će uplatu najma prenijeti na davatelja usluga. Trawerk.com djeluje kao skrbnik treće strane kako bi eliminirao prevare. 

53.      Korištenje usluge sigurne rezervacije, koju nudi Trawerk.com, obvezno je za sve korisnike web mjesta. Pružatelj smještaja odgovoran je za izvršenje plaćanja najma prvog mjeseca putem Trawerk.com.

54.      U slučaju da je postignut sporazum i stranke nastave s postupkom plaćanja, stanar će od Trawerk.com dobiti vezu za plaćanje putem koje se uplata prenosi na Trawerk.com. Nakon 48 sati od datuma useljenja registriranog na platformi i ako stanar ne zatraži promjene, Trawerk.com će narediti da se stanarina prenese na davatelja, a naknada za obradu na Trawerk.com. 

Pravila otkazivanja: 

55.      Trawerk.com ima strogu politiku otkazivanja nakon potvrde rezervacije. Nakon što se postigne sporazum, stanar je dužan platiti dospjeli iznos. U slučaju da stanar odluči ne koristiti smještaj nakon sklopljenog sporazuma, povrat novca neće biti izvršen ukoliko ne postoje opravdani razlozi za povrat.

56.      Ako se stanar ne pojavi ili ne zauzme smještaj, Trawerk.com će prenijeti najamninu za prvi mjesec oglašivaču, kako bi nadoknadio oglašivaču gubitak prazne sobe. Naknada za sigurnu rezervaciju neće biti prenesena, Trawerk.com to uzima kao naknadu za njihove usluge. 

57.      Trawerk.com prenosi stanarinu oglašivaču, 48 sati nakon početka ugovora o najmu registriranog na platformi.

58.     Trawerk je kao prodajno mjesto i poslovni partner PBZC-a/NEXI-a odgovorni za SVE reklamacije korisnika kartica.

59.      Ako stanar odluči da neće uzeti smještaj nakon što je izvršena rezervacija, stanar uvijek ima mogućnost oglašivača pitati je li spreman povratiti stanarinu za prvi mjesec. Na oglašivaču je da se složi ili ne. Ako se oglašivač složi s povratom najma za prvi mjesec, oglašivač bi trebao obavijestiti Trawerk.com. Ako je Trawerk.com novac već prebacio oglašivaču, oglašivač mora vratiti novac izravno stanaru. Trawerk.com nije uključen u prijenos sredstava između najmodavca i stanara. 

60.      Povrat se neće dati u drugim okolnostima koje uključuju, ali nisu ograničene na: smještaj koji nije prema ukusu; smještaj koji nije u skladu s vjerskom ideologijom (uključujući život s ljudima drugog spola); smještaj koji nije čist, smještaj koji se pokazao u manje sigurnom susjedstvu; smještaj koji ima pritužbe na buku; smještaj nije prikladan za stanara iz medicinskih razloga; smještaj ima manji kvar koji se nije mogao znati unaprijed; stanar je spriječen u dolasku u smještaj zbog promjene planova, kašnjenja putovanja, bolesti ili dvostruke rezervacije; stanar ne prijavi problem u prvih 48 sati nakon datuma useljenja registriranog na platformi.

61.      Pravila povrata: 

62.      Trawerk će osigurati stanaru povrat najma prvog mjeseca i sigurnu naknadu za rezervaciju ako: 

63.      Stanar otkriva da je sudjelovao u malo vjerojatnom slučaju prijevare (soba uopće ne postoji, soba je drugačija nego što je navedeno u ugovoru) 

64.  Nije dostupan za iznajmljivača za ugovoreni zakup (na primjer, u sobi već postoji netko drugi) 

65.  Prirodne katastrofe (lavine, snježne oluje, ciklone, uragani, potresi, poplave, udari groma, klizišta) ili drugi nepredvidivi događaji (rat, teroristički napad, nuklearna katastrofa) 

66.  tome treba obavijestiti Trawerk.com prije 48 sati nakon datuma useljenja registriranog na platformi. 

67.  Povrat se neće dati u drugim okolnostima koje uključuju, ali nisu ograničene na: smještaj koji nije prema ukusu; smještaj koji nije u skladu s vjerskom ideologijom (uključujući život s ljudima drugog spola); smještaj koji se pokazao u manje sigurnom susjedstvu; smještaj koji ima pritužbe na buku; smještaj nije prikladan za stanara iz medicinskih razloga; smještaj ima manji kvar koji se nije mogao znati unaprijed; stanar je spriječen u dolasku u smještaj zbog promjene planova, kašnjenja putovanja, bolesti ili dvostruke rezervacije. 

68.  Stanar je dužan obavijestiti Trawerk.com i davatelja usluga u roku od 48 sati nakon početka razdoblja zakupa registriranog na platformi. Stanar mora potkrijepiti svoj zahtjev i pružiti vizualni dokaz (slike, videozapisi). Ako Trawerk.com utvrdi da je stanar po vlastitom nahođenju uvjerljiv, vratit će stanarini najamninu i naknadu za rezervaciju koju je naplatio Trawerk.com. Ako stanar ne obavijesti Trawerk.com o bilo kakvim problemima u roku od 48 sati od početka najma nadalje, očekuje se da će se stanar složiti sa sobom kakva jest. Trawerk.com će tada uplatu stanarine prenijeti na davatelja usluge. 

69.  U slučaju spora između stanara i pružatelja usluga Trawerk.com savjetuje stranke da ga riješe same. Ako se to pokaže nemogućim, stranke mogu pružiti Trawerk.com informacije i moguće dokaze o sporu. Nakon uzimanja svih pruženih informacija u obzir, Trawerk.com odlučuje o sporu koji će biti obvezujući za obje strane. 

70.  Soba mora biti dostavljena stanaru u čistom stanju. Ako stanar dođe, a soba nije u primjereno higijenskom stanju za život, oglašivač riskira da se plaćanje stavi na čekanje i potencijalno otkaže dok oglašivač ne riješi problem. Stanar mora dostaviti dokaze o tim neprikladnim uvjetima (tj. Fotografiju). Trawerk.com će odlučiti je li to dovoljno značajno da odgodi i / ili otkaže plaćanje.

 

Pružatelj usluga mora osigurati da: 

71.      Naveden je točan IBAN / BIC bankovni račun. Trawerk.com će zakupninu prenijeti na navedeni bankovni račun i ne snosi odgovornost ako ovaj bankovni račun nije točan. Obveze Trawerk.com prema davatelju usluge prestat će postojati nakon što Trawerk.com prenese najamninu na bankovni račun koji je pružio davatelj usluge. Hoće li ovaj bankovni račun biti točan ili ne, ostaje rizik davatelja usluga i neće spriječiti oslobađanje Trawerk.com od njegovih obveza. 

72.      opis smještaja i korištene slike ne krše zakon ili prava trećih strana i da se odnose samo na ponuđeni smještaj; 

73.      uspješno rezerviran smještaj je u skladu s tim naznačen ili uklonjen s platforme; 

74.      preneseni podaci ne predstavljaju reference na sadržaj treće strane; 

75.      on se pridržava javnopravnih propisa, posebno onih koji se odnose na plaćanja, faktoring i porezne obveze, što također može uključivati ​​bilo kakve obveze prema zakonu o porezu na promet ili neizravne porezne obveze. Davatelj će biti jedini odgovoran za obveze i dužnosti sadržaja ponude. Trawerk.com ima pravo provjeriti ponudu korisnika i zatražiti odgovarajuće dokaze; 

76.      nakon što stanar zatraži iznajmljivanje smještaja, pružatelj usluga ne smije zahtijevati višu cijenu od one koja se traži u originalnom oglasu.S obzirom na ponude koje pruža korisnik: 

77.      Svatko koga zanima iznajmljivanje smještaja objavljenog na platformi može reagirati putem platforme. 

78.      Svrha reagiranja na smještaj može biti povezana samo sa željom za postizanjem sporazuma o zakupu smještaja objavljenom na www.Trawerk.com. Sve ostale svrhe koje nisu u skladu s ovim ciljem, poput, ali bez ograničenja, kontaktiranja davatelja usluga u bilo koje svrhe oglašavanja, traženja od korisnika da objavljuju ponude soba na različitim web stranicama za stanovanje, generirajući protok na bilo koje druge web stranice, koriste bilo koji automatski ili ručni postupak pretraživanja ili prikupljanja podataka s web mjesta ili na bilo koji način ometati pravilno funkcioniranje web mjesta zabranjeni su. 

79.      Korisnicima je zabranjeno zaobići gore navedeni postupak rezervacije i plaćanja, posebno naknade za obradu. 

80.      Ako se reakcije reagiraju iz drugog razloga osim isključivog dogovora o iznajmljivanju imovine navedene na www.Trawerk.com i uz kršenje prethodnog stavka, odgovorni korisnik kaznit će se novčanom kaznom od 1000 eura (riječima: tisuću eura) po poslanoj reakciji.

 

81.      Postupak plaćanja odvijat će se prema sljedećim odredbama: 

82.      Ugovor nastaje ukupnom cijenom prikazanom na kraju rezervacije. To se sastoji od najamnine i naknade za obradu (određeni postotak u odnosu na najamninu prvog mjeseca koji je naznačen uz cijenu sobe), koja sadrži administrativnu komponentu i komponentu temeljenu na imovini određenu najamninom. Nakon izvršene rezervacije, Trawerk.com obavještava korisnike o svom sadržaju i ukupnoj cijeni. 

83.      Trawerk.com ostaje pravo ponuditi svoje usluge stanaru uzastopno nekoliko mjeseci. Usluga Trawerk.com nije ograničena samo na najam prvog mjeseca. 

84.      Trawerk.com ima pravo promijeniti iznos naknada za obradu u bilo kojem trenutku. To se ne odnosi na već zaključene najmove. Davatelj usluge bit će pravovremeno obaviješten o iznosu naknade za obradu putem e-pošte, zajedno sa upitom za rezervaciju. 

85.      Trawerk.com ima pravo promijeniti svoj poslovni model na takav način da će također naplatiti naknadu za obradu od davatelja usluge. To će se pokazati u smanjenju najamnine koju je Trawerk.com prenio na davatelja usluga. 

86.  Stanar mora platiti ukupnu cijenu prikazanu u rezervaciji putem kanala odabranog u procesu rezervacije. Trawerk.com prima samo naknadu za obradu, najamnina se prenosi davatelju usluga na određeni datum o kojem se detalji mogu pročitati pod 8.3. Ako naplata duga nije uspješna, stanar mora nadoknaditi sve nastale dodatne troškove. To se ne odnosi ako stanar nije odgovoran za neuspjeh naplate duga. 

87.  Trawerk.com naplaćuje davatelju proviziju. Izračun provizije nalazi se u članku 97. 

88.  Korisnici mogu nadoknaditi naknade za obradu Trawerk.com potraživanjima samo ako su dospjele i zakonski utvrđene ili su neosporene. Potraživanja se ne mogu prenijeti na treće strane. 

89.  Trawerk.com koristi pružatelja usluga platnog prometa. U slučaju različitih valuta, ovaj pružatelj usluga plaćanja određuje tečaj na temelju tržišnog tečaja. Trawerk.com nema nikakvu ulogu u određivanju tečaja. U slučaju povrata novca, koristit će se dnevni tečaj - bez obzira je li tečaj bio drugačiji prilikom plaćanja. Štoviše, u slučajevima povrata novca, stanar je odgovoran za transakcijske troškove vlastite banke, kao i za bilo koju uslugu konverzije valute koju njegova banka može pružiti.

 

90.  Na zahtjev, davatelj mora izdati stanaru račun s ukupnom cijenom. Na zahtjev, Trawerk.com će izdati dobavljaču račun za naknadu za obradu, iako će to biti prikazano bez poreza na promet ili sličnih neizravnih poreza u skladu s odredbama poreznog zakona, ako ovim propisima nije izričito navedeno. 

91.  Ako Trawerk.com nije drugačije obaviješten, pretpostavlja se da davatelj posluje u poslovnom svojstvu i da je svjestan svojih poreznih obveza koje proizlaze iz (prodaje) i da ih u skladu s tim ispunjava. Trawerk.com ima pravo zahtijevati odgovarajuće dokaze o poslovnoj sposobnosti davatelja usluge. 

92.  Davatelj zadržava pravo da dodatno naplaćuje ostale troškove na licu mjesta na temelju potrošnje i upotrebe (posebno: električne energije, vode, grijanja). Pružatelj mora obavijestiti stanara da ima osnovno pravo naplatiti te troškove prije sklapanja ugovora. Takvi se troškovi ne uzimaju u obzir pri izračunu naknade za rezervaciju. 

93.  Trawerk.com savjetuje korisnicima koji su se dogovorili o najmu smještaja da potpišu ugovor između njih dvoje. 

94.  Kao što je spomenuto u članku 87., provizija se naplaćuje za svaku rezervaciju. Provizija se prethodno dogovara između Davatelja i Trawerk.com koju zastupa jedan od Upravitelja računa ili se određuje tijekom postupka registracije. 

95.  Provizija će se zadržati od isplate najamnine prvog mjeseca. 

96.  Provizija se izračunava na osnovi 25% najamnine za prvi mjesec

97.  Kao primjer provizije na temelju ukupne vrijednosti ugovora: 

Mjesečna najamnina = 1000 eura

Provizija = 0,25x 1000 = 250 eura

Ukupni dospjeli iznos na računu = Provizija + najamnina=1250eura

 

Ukupni iznos za isplatu davatelju smještaja:

 

Mjesečna najamnina* 0.75= 750eur

Članak 9: Sigurnosni polog 

98.      Davatelj usluge ima pravo naplatiti polog u svojoj ponudi. Ako davatelj zahtjeva na dan dolaska od zakupca polog, odgovarajući podaci o iznosu pologa i načinu plaćanja moraju biti već navedeni u ponudi. Iznos pologa osiguranja mora se odrediti prije rezervacije. Također se mora unaprijed razjasniti kada se iznos mora platiti (npr. Prilikom useljenja). 

99.      Ako davatelj nije spomenuo sigurnosni polog prilikom oglašavanja svog smještaja, ali zatraži polog kasnije, a stanar se ne slaže, to predstavlja odbijanje davanja usluge od strane davatelja usluga prema ugovorenom ugovoru. U takvim slučajevima, stanar zadržava pravo otkazati rezervaciju nakon čega je pružatelj usluga dužan vratiti stanarinu. 

100.      Trawerk nije odgovoran za upravljanje sigurnosnim depozitima niti za bilo kakva potraživanja koja je zatražio davatelj usluge. 

101.      Pružatelj će biti odgovoran za povrat jamčevine stanaru na kraju najma. 

Članak 10: Trajanje, raskid 

102.      Korisnički ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme. 

103.      Korisnik može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku bez najave. Raskid korisničkog ugovora ne utječe na zakupe korisnika s drugim korisnicima koji su već dokazani ili dogovoreni. To se u skladu s tim odnosi na zahtjeve za plaćanje naknada za obradu koje su već dospjele. 

104.      Trawerk može raskinuti korisnički ugovor u bilo kojem trenutku s dva tjedna unaprijed. U tu svrhu bit će dovoljna e-adresa. 

105.      To ne utječe na pravo na blokiranje, pravo na raskid iz opravdanih razloga ili pojedinačno dogovorena prava na ukidanje korisnika. Trawerk posebno ima opravdani razlog ako: 

106.      Korisnik ne ispunjava ne samo beznačajnu obvezu plaćanja u cijelosti ili djelomično, unatoč tome što mu je poslan podsjetnik s odgovarajućim rokom; 

107.      Korisnik krši svoje obveze iz ovih Općih uvjeta i ne poduzima popravne mjere unatoč tome što mu je pravovremeno poslan podsjetnik. Podsjetnik nije potreban ako se ne očekuje da će to biti uspješno ili ako je kršenje dovoljno ozbiljno da bi bilo nerazumno da Trawerk održi sporazum. 

108.      Zahtjevi zakona, suda ili službenog tijela znače da se upotreba platforme više ne može ponuditi u ovom obliku; 

109.      Trawerk prekida svoju platformu ili poslovne aktivnosti; 

110.      Pokreće se postupak insolventnosti za imovinu korisnika zbog nedostatka sredstava.

 

Članak 11.: Mjere u slučaju nezakonitog ponašanja i / ili ponašanja koje krši sporazum korisnika 

111.      Ako postoje konkretne naznake da korisnik krivično krši zakonske odredbe, prava trećih strana ili Opće uvjete ili ako Trawerk na drugi način ima legitimni interes, posebno u pogledu zaštite svojih korisnika od prijevara, Trawerk može poduzeti jedan ili više više sljedećih radnji koje se mogu raskinuti bez najave: 

112.      Izdati korisniku upozorenje; 

113.      Brisanje korisnikovih ponuda ili drugog sadržaja; 

114.      Ograničiti upotrebu web stranice od strane korisnika; 

115.      Privremeno ili trajno isključiti (blokirati) korisnika s web mjesta; 

116.      Natječite se i otkažite postojeće najmove u ime davatelja usluga, ne uzimajući u obzir bilo koja drugačija primjenjiva pravila otkazivanja, i odbijte korisnikove ponude za zaključenje najma u ime davatelja. 

117.      Trawerk također uzima u obzir legitimne interese dotičnog korisnika prilikom odabira ovih mjera. 

118.      Brisanje ponude ne utječe na najmove koji su već sklopljeni između korisnika i drugih korisnika. To se u skladu s tim odnosi na zahtjeve za plaćanje naknada za obradu koje su već dospjele. Učinkoviti zakup ne nastaje ako Trawerk izbriše ponudu prije nego što je prihvaćena. 

119.      Trawerk ima pravo trajno blokirati korisnika u svakom od sljedećih slučajeva. Koliko je razumno, korisnik će dobiti prethodno upozorenje od strane Trawerka kako bi imao priliku otkloniti sumnju ili poduzeti popravne mjere. Ako prethodno upozorenje nije razumno, na pr. jer je blokiranje neophodno kako bi se spriječila bilo kakva šteta na Trawerk ili drugom korisniku, Trawerk će o tome odmah obavijestiti korisnika, a zatim će mu se pružiti prilika da komentira i poduzme korektivne mjere. Pravo na blokiranje korisnika postoji ako: 

120.  korisnik je u svom korisničkom računu naveo netočne podatke za kontakt, posebno netočnu ili neispravnu adresu e-pošte; 

121.  korisnički račun se prenosi na drugu stranu; 

122.  korisnik značajno šteti drugim korisnicima, posebno ako je njihov smještaj i / ili namještaj oštećen, uništen, ukraden itd .; 

123.  postoji razlog zbog sličnog rizika i odgovornosti korisnika. 

124.  Nakon što je Trawerk korisnika trajno blokirao, nema pravo na vraćanje blokiranog korisničkog računa. Korisniku također više neće biti dopušteno koristiti web stranicu s drugim korisničkim računima niti se ponovno registrirati. 

125.  Korisnik je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tvrtkom Trawerk koja proizlazi iz kršenja ovih uvjeta i odredbi. Trawerk može nadoknaditi štetu nastalu u kontekstu ovih uvjeta i odredbi protiv korisnika. Nadalje, korisnik štiti Trawerk od potraživanja trećih strana u vezi s korisnikovim kršenjem uvjeta i odredbi 

Članak 12.: Razgovori putem Trawerka 

126.      Podatke iz razgovora koji se odvijaju na našoj platformi za razmjenu poruka prikupljamo putem prozora ulazne pošte web mjesta Trawerk. Jedan od glavnih razloga za prikupljanje podataka je sprječavanje prijevara i sigurnost naših korisnika. Da biste saznali više informacija o tome kako i zašto prikupljamo ove podatke, pogledajte naša pravila o privatnosti. 

127.      Sve ostale informacije koje Trawerk prikuplja, koristi i zadržava putem web stranice koristit će se i pohraniti u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima. 

128.      U slučaju spora između stanara i davatelja usluga, Trawerk na zahtjev može pružiti obje strane povijesti chata. 

Članak 13.: Trawerkova odgovornost 

129.      Trawerk je u potpunosti odgovoran za štetu nastalu s namjerom ili iz krajnje nepažnje od strane Trawerka, njegovih zaposlenika ili agenata, za lažno prikrivanje nedostataka i ako je izričito pretpostavljeno jamstvo. 

130.      Trawerk je odgovoran za drugu štetu samo ako nastane kršenjem dužnosti čije ispunjenje omogućava pravilnu provedbu sporazuma i poštivanje koje mu stranke sporazuma redovito vjeruju. Njegova je dužnost plaćanja odštete ograničena na takvu štetu koja se smatra tipičnom za sporazum i predvidivom. 

131.      Kako Trawerk ne sudjeluje u ugovornom odnosu između stanara i pružatelja usluga, Trawerk ne prihvaća nikakvu odgovornost za ugovore o smještaju. 

132.      Trawerk nudi mogućnost kontaktiranja tvrtke Trawerk s prigovorom ako postoje problemi u vezi s web stranicom, smještajem ili pružateljem usluga. Prigovor se mora dostaviti u pisanom obliku (e-mailom). U ovom prigovoru gost mora izričito navesti razloge za prigovor. U tom će slučaju Trawerk pokušati postići rješenje. 
Članak 14: Otkazivanje rezervacije – kazna 

133. Za stanare i oglašivače koji žele otkazati rezervaciju u sljedeća 24 sata od kojih je originalna rezervacija implementirana: za oglašivače neće biti kazne, stanarima se jamči povrat novca za najamninu prvog mjeseca. Jamstvo povrata stanara - prema ograničenju spomenutom pod 2 - bit će vraćeno što je prije moguće, ali najkasnije 30 dana nakon ukidanja rezervacije. Otkazivanje treba izvršiti isključivo pismom ili e-poštom. Otkazivanje rezervacije nakon dana rezervacije podrazumijeva naplatu kazne. Ako oglašivač otkaže rezervaciju nakon dana rezervacije zbog pogrešne raspoloživosti sobe ili osobnih preferencija stanara, kaznit će se višestepenom kaznom: 1. faza: Nakon prvog otkazivanja, popis oglašivača premjestit će se na kraj popisa na stranici za pretraživanje relevantnog grada na razdoblje od 2 tjedna; 2. faza: Uz ponovljena otkazivanja, kazna 1. faze ponovno će se izvršiti i Trawerk će zadržati 10 %% mjesečne najamnine za sljedeću rezervaciju kao novčanu naknadu. Ako stanar otkaže rezervaciju nakon dana rezervacije zbog dodane cijene, primijenit će se i višestepena kazna. Ako stanar otkaže rezervaciju nakon dana rezervacije iz razloga zbog nedostatka više sile, Trawerk će zadržati naknadu za rezervaciju kao naknadu za svoje usluge. Oglašivač stanara bit će obaviješten u pisanom obliku ili e-poštom kada će se naplatiti kazna.

Članak 15.: Savjeti za korisnike 

134.      Trawerk savjetuje korisnicima da međusobno sklope ugovorni sporazum. Kao što je prije rečeno, Trawerk.com nije dio sporazuma između davatelja usluge i stanara te stoga savjetuje obje strane da međusobno sklope ugovor. Trawerk nudi nacrt sporazuma na svojoj web stranici, ali ne jamči cjelovitost ovog ugovora. 

Trawerk sklapa ugovor sa pružateljem kartičnih usluga (PBZ), preko kojeg se vrši plaćanje. Trawerk ja odgovoran za sve eventualne reklamacije ili chargeback-ove.

135.      Trawerk nadalje savjetuje stanara da osigura osiguranje odgovornosti za pokriće troškova u slučaju da nastane šteta na stanu.

Članak 16: Završne odredbe

 136.      Trawerk je ovlašten u potpunosti ili djelomično prenijeti svoja prava i obveze iz ovog sporazuma na treće strane. 

137.      Trawerk je ovlašten svojim korisnicima putem biltena slati poruke o sporednim poslovima, poslovima i praksi u Trawerku. Korisnici će imati mogućnost otkaza pretplate na ovaj bilten. 

138.      Ovaj je sporazum u skladu sa svim zakonima Republike Hrvatske. 

139.      U slučaju budućih promjena u zakonima Republike Hrvatske ili zakonima EU, Trawerk će prilagoditi svoje Opće uvjete. 

140.      Ako su pojedine odredbe ovih Općih uvjeta ili postanu u cijelosti ili djelomično nevaljane, ostali Opći uvjeti i dalje vrijede. U slučaju da je takva odredba nevaljana, ona će se zamijeniti zakonskom odredbom. 

141.      Sve izjave koje se šalju u vezi s korisničkim ugovorom koji treba sklopiti s Trawerkom moraju se izdati e-poštom. Poštanska adresa i adresa e-pošte korisnika su one koje su navedene kao trenutni podaci o kontaktima na korisničkom korisničkom računu. 

142.      Ovi će se uvjeti tumačiti u skladu s hrvatskim zakonom. Vi i Trawerk suglasni ste da ćete se podvrgnuti nadležnosti suda smještenog u Osijeku, Republika Hrvatska, za sve radnje kojih stranke traže sudsku zabranu ili drugo pravično pravno sredstvo na nadležnom sudu. 

 

Članak 17. Povrati i reklamacije:

143. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Trawerk Solutions j.d.o.o. (u daljnjem tekstu Trawerk)za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem rezervacije ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Trawerk., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora Trawerk web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: interneta ili telefonskim posredovanjem.

 

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Trawerk na sljedeći način:

 

  1. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik www.trawerk.com

 

  1. a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

 

  1. b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

 

  1. c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Trawerk zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

  1. d)  Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Trawerk, i korisnika kao kupca.

 

  1. e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.